...

Sistem Pemantauan Senggaraan Berpusat (SPSB)

 • Sistem SPSB merupakan satu usaha berterusan Jabatan Kerja Raya (JKR) dalam mempertingkatkan lagi keberkesanan pemantauan projek pengurusan penyenggaraan yang melibatkan kerja-kerja senggaraan melalui penggunaan kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).

 • Sistem SPSB digunapakai oleh cawangan yang terlibat dalam menyenggara aset dan fasiliti negara di bawah tanggungjawab JKR.

  Objektif Sistem SPSB adalah :

  1. Pemantauan agihan peruntukan yang lebih sistematik, fleksibel dan berkesan;
  2. Jabatan dan agensi pelanggan mengetahui status kemajuan perlaksanaan projek dan status perbelanjaan waran peruntukan yang diterima;
  3. Membolehkan tindakan awalan pengagihan semula peruntukan dalam memastikan pencapaian KPI yang ditetapkan oleh pelanggan.

  Pengumuman
   Bengkel UAT SPS version 2 pada 21 Jun 2017 di Bilik Komputer tingkat 14 Semua pegawai terlibat dialu-alukan untuk melaksanakan UAT.
   SURAT ARAHAN KPKR BIL. 30/2017 - PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN SENGGARAAN BERSEPADU (SPSB) DALAM SISTEM JKR MALAYSIA Penggunaan Sistem SPSB berkuatkuasa 1 Januari 2018